Harmonizace páteře a zapojení tělesného středu

Tento pohybový celek by se dal nazvat jakousi „symbiózou“ mezi páteří a tělesným jádrem. Jedno druhému dává oporu a vzájemně se harmonizují ve smyslu aktivity a uvolnění. Cvik je skvělý jak na protažení a uvolnění páteře, tak na příjemnou aktivitu tělesného jádra. Spojení několika přirozených pohybů v celek vás bude bavit 🙂

Provedení:

  • Položte se na podložku, chodidla jsou na šíři kyčlí, pokrčeny v kolenou
  • Nejprve se srovnejte v dechu, aktivujte brániční dech a uvědomte si délku páteře a délku břišního lisu
  • Nádech / výdech – a ve fázi výdechu začnu pomalu rolovat páteř ve směru vzhůru v pořadí – kostrč, křížová kost, bederní obratle, hrudní obratle, lopatky – zde připojujeme k pohybu páteře pohyb paží za hlavu a souběžně dorolujeme krční páteř, až budeme opřeni o trapéz a hlava bude spočinuta na podložce. POZOR! Při rolování páteře nezatínejte hýžďové svaly, pracujte zejména páteří a břichem.
  • Nyní zastavte, lehce se odtlačte od chodidel ve směru za temenem hlavy – ucítíte příjemné protažení trapézového svalu a celé páteře. proveďte NÁDECH do celého dlouhého těla, dlouhé páteře (klidně několikrát za sebou, dokud se nenasytíte).
  • S výdechem začínáme pomalu rolovat obratel po obratli zpátky dolů na podložku (opravdu rolujte pomalu), souběžně přidejte paže, které zůstanou v natažení ke stropu.
  • Když je páteř včetně pánve na podložce, ujistěte se o délce páteře a břišního lisu (mezi bedry a podložkou je skulina), proveďte nádech.
  • S výdechem natiskněte pánevní kosti do země (jednoduše se do nich opřete) a pomaličku zvedněte pokrčené nohy v kolenou nahoru na úroveň kyčlí. Tím skvěle aktivujeme tělesné jádro. V pozici chvilku setrvejte a poté vraťte nohy opět na podložku.
  • NÁDECH a s výdechem začneme opět rolovat nahoru