SÍLA STŘEDU

S PETROU MARKOVOU

2 DÍLY celková délka 57 minut

cena 290,- 

V životě se často nacházíme mimo osu nejen TĚLESNOU, ale i PSYCHICKOU.
Proto je důležité najít STŘED TĚLA – naši sílu, stabilitu, základní stavební kámen pro naše tělo.

V tomto videokurzu se naučíme správně vnímat náš střed, správně ho aktivovat a tím i lépe zapojovat zbytek těla. Středem těla míníme zapojení hlubokého stabilizačního systému. 

Pokud střed těla správně funguje, tak máme mnohem více energie, předcházíme bolestem a zranění a z estetického hlediska se automaticky zapojí i ostatní svaly a naše tělo se zpevní a srovná.

FORMA KURZU

✓ Kurz je koncipován na 2 díly, přičemž první díl bychom měli praktikovat po dobu 3 týdnů ideálně každý den, aby se naše tělo stačilo adaptovat a přirozeně si osvojilo zapojení hlubokého stabilizačního systému. Pro dosažení změn je důležitá pravidelnost, vědomé soustředění se na pohyb a správnost provedení cviku!

✓ První část kurzu zabere cca 30min denně. Cvičení probíhá v leže na zádech, což je pro uvědomění si dechu a správného nastavení těla jednodušší.

✓ V druhé časti se již dostáváme z pozic na všech čtyrech až do stoje, tak abyste si uvědomili, jak důležitý je správně zapojený hluboký stabilizační systém. A stejně jako v prvním dílu je doporučeno si pohyb osvojit díky každodennímu praktikování po dobu cca 25 minut!

VYTVOŘTE SI ZE CVIČENÍ PEVNÝ RITUÁL DO VŠEDNÍHO ŽIVOTA A VŠECHNY VÝMLUVY, POCHYBNOSTI, NEKLID I ODVÁDĚJÍCÍ TRIKY MYSLI BERTE JAKO VÝZVU.

KOMU JE KURZ URČEN

Videokurz je určen všem, kteří chtějí své tělo správně používat ne jenom při cvičení, ale i v každodeních činnostech. Ti co chtějí předcházet bolestem nebo je odstranit. A je určen i pro ty, kteří z estetického hlediska chtějí mít správně zapojené oslabené svalové partie.

INFORMACE K JEDNOTLIVÝM DÍLŮM

Kurz je rozdělen do dvou dílů, které na sebe plynule navazují.

1. DÍL

1 video celková délka 32 minut

Zaměřeno na správné vnímání, aktivaci a fungování našeho hlubokého stabilizačního systému. 

První část kurzu zabere cca 30 min denně. Nejdůležitějším prvkem v tomto díle je brániční dech. Cvičení probíhá v leže na zádech, což je pro uvědomění si dechu a správného nastavení těla jednodušší.
Většina pozic vychází z pohybových vzorců 3 měsíčních dětí.

Během tohoto dílu se zaměříme na:

✓ správné nastavení těla
✓ brániční dech
✓ aktivita hlubokého stabilizačního systému

2. DÍL

1 video celková délka 25 minut

Plynule navazuje na díl první, kde se zaměřujeme na správné vnímání, aktivaci a fungovaní středu těla. Z lehu se již dostáváme do pozice na všech čtyřech, kde je důležité mít správně nastavená ramena, lopatky a hrudník.

Během tohoto dílu se zaměříme na:

✓ ramena jako barometr emocionálního naladění
✓ stabilizace lopatek pro správné zapojení středu těla
✓ pružnost hrudníku pro volnost dechu a pohybu

CENA KURZU

290,- Kč

DOPORUČENÉ POMŮCKY

Zakup si ke kurzu pomůcky, které používáme

Pěnová destička se samostatně nebo ve větším počtu hodí k…