VNÍMEJ SVÉ TĚLO

SE ZUZKOU BIČÍKOVOU

10 VIDEO LEKCÍ na 3 - 4 měsíce

cena 990,- 

Stěžejní kurz jehož součástí je Základní stavební pilíř Vnímej své tělo, který představuje absolutní základ našeho tělesného fungování. Kurz rozvíjí vnitřní tělesnou inteligenci. 

Budeme se učit plynout jako řeka, jež v některých okamžicích nabývá na své síle a jindy je zase stojatá a klidná, koncentrovaná do své hloubky.
Přesně tak bychom měli VNÍMAT SVÉ TĚLO.

Učit se jej vnímat zevnitř – ven. Uvnitř cítit silný proud a oporu a na povrchu být uvolnění a už jen plynout, s vědomím toho, že pokud budu chtít, mohu svou sílu rozšířit do periferií svého těla tak, jako rozvodněná řeka roztáhne své koryto, ale svůj tok udrží.

Forma kurzu

✓ Kurz je svou strukturou koncipován na dobu 3 až 4 měsíců, délka trvání kurzu záleží na individuálních pocitech a na tom, jaké u sebe budete vnímat tělesné pokroky. Každý díl má však doporučení, jak dlouho a jak často cvičební sestavu praktikovat tak, aby na její působení tělo přirozeně a efektivně reagovalo a dokázalo si vytvořit tzv. paměťovou stopu.

✓ Cvičení Vnímej své tělo působí zevnitř – ven, což znamená, že se nejprve budeme zabývat absolutním tělesným základem, který je tvořen 4. pilíři – dech, pánevní dno, chodidla + chůze, správný postoj + těžiště těla. Kurz je sestaven od nejzákladnějších a nejdůležitějších tělesných - cvičebních prvků, které je nutné si osvojit a nadále je přenášet do dalších obtížnějších pozic a hlavně do svého denního života. Je důležité postupovat systematicky, cvičit pravidelně, být trpělivý a učit se vnímat své tělo.

KE KAŽDÉMU DÍLU JSOU TRÉNINKOVÉ PLÁNY, KTERÉ SI MŮŽETE VYTISKNOUT A MÍT JE TAK VŽDY PO RUCE. V TĚCHTO PLÁNECH JSOU CVIKY ZNOVU POPSÁNY, JE ZDE UVEDENO JEJICH PŮSOBENÍ, NA CO SI DÁVAT POZOR, DOPORUČENÍ A POČET OPAKOVÁNÍ.

✓ Pokud chceme v těle docílit nějakých změn a mají-li býti trvalé, je důležité si vytvořit tzv. novou paměťovou pohybovou stopu.

✓ Vytvořit pro své tělo nový návyk, nový pohybový vzorec – stereotyp, který se pravidelným opakováním postupně zautomatizuje a stává se pro nás přirozenou záležitostí, na kterou už nemusíme myslet, neb jí má naše tělo vryto do pohybové paměti. 

✓ Aby k tomuto zápisu došlo, je potřeba cvičit každou jednotlivou sestavu pravidelně, vědomě, správně a ideálně denně cca 15 až 20 minut po dobu 3 až 4 týdnů.

✓ Kurz obsahuje celkem 10 praktických videí, která jsou  tématicky rozdělena na 5. dílů. Jednotlivé díly na sebe plynule navazují, jejich obtížnost má vzestupnou tendenci a to, co se naučíte v předchozím díle si automaticky přenášíte do dílů dalších.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen všem, bez rozdílu věku a pohlaví, jež chtějí převzít fungování svého těla a zodpovědnost nad ním do svých rukou a nespoléhat se tak pouze na pomoc zvenčí. Cvičení v kurzu obsažená, jsou o vědomé práci se svým tělem a vnímání jeho bytostných potřeb, jako je uvolnění napětí, zklidnění, relaxace... Druhým samozřejmým pólem jsou cvičení vedoucí k aktivitě, síle a zpevnění v těch částech těla, které to potřebují a jsou našimi centry síly. 

Kurz je tedy určen všem, kdo chce nechat přirozenou cestou rozvinout vnitřní tělesnou inteligenci a vědomě její působení díky cvičení nechat sílit a prohlubovat, nastartovat ozdravné tělesné procesy. 

Lidé praktikující cvičení Vnímej své tělo nejčastěji řeší problémy se zády a s pohybovým aparátem celkově, se špatným dechovým návykem, tenzí v těle, neumí se zklidnit, jsou pod tlakem či stresem dnešní doby a nastal pro ně správný čas, kdy chtějí ve svém životě uskutečnit trvalou změnu. 

Hlavní témata kurzu Vnímej své tělo

 • Vše začíná od plosky nohou – aktivizace nožní klenby a tříbodová opora chodidla
 • Správné zapojení tělesného jádra a břišních svalů v každodenním životě pomocí dechu – brániční dýchání
 • Aktivita pánevního dna – pánevní dno jako zámek pro tok energie v těle
 • Aktivita tělesného jádra v každodenním životě – zapojení hlubokého stabilizačního systému
 • Zapojení spirálních svalových řetězců – svaly, které začínají na \"chodidlech a končí na temeni hlavy\"
 • Kompenzace horního a dolního zkříženého syndromu – flexibilita zkrácených svalových skupin versus zlepšení tonu a posílení ochablých svalových skupin
 • Redukce problémů se zády a to v jakékoliv oblasti páteře – bederní lordóza, hrudní kyfóza, skolióza..
 • Vnímání pánve a oblasti pupíku jako středu těla – mobilita a stabilita pánve jako základní pilíř těla
 • Stabilizace a centralizace kloubů
 • A hlavně… Vnímání svého těla, jako fungujícího harmonického celku, který se projevuje pohybem!

Zaměření kurzu

∼ vnímej své tělo  vnitřní tělesná inteligence ∼ vědomé cvičení  ∼ základní stavební pilíř Vnímej své tělo ∼ ozdravné procesy těla ∼ tělesné jádro - hluboký stabilizační systém   dechová cvičení  brániční dýchání  správná aktivita svalů pánevního dna   správná opora chodidla a aktivita nožní klenby  cvičení s chodidly  vzpřímené a přirozené držení těla   spirální stabilizace a mobilizace - cvičení SM Systém   srovnání délky končetin  základní jógové prvky  správné zapojení břišních svalů flexibilita zkrácených svalových skupin zlepšení tonu a posílení ochablých svalových skupin   redukce problémů se zády – bederní lordóza, hrudní kyfóza, skolióza   mobilita a stabilita pánve jako základní pilíř těla   stabilizace a centrace kloubů

Kdy začít cvičit

Kdykoliv pocítíte, že potřebujete ve svém životě něco změnit, něco začít dělat jinak a jste odhodláni na tom sami pracovat. Pracovat se svým tělem na jiné úrovni, která vás povede k chápání svého těla "zevnitř – ven".  První krok, vedoucí k nějaké změně, je uvědomění si stávající situace a naprostá upřímnost sám k sobě. Je dobré si uvědomit a připustit si, co za mé problémy může. Uvědomit si, jak své tělo vnímám, jak s ním zacházím a jak se k němu chovám… Zejména na vnitřní rovině. Je dobré si zapsat startovní čáru, ze které vybíhám na trať a dále potom postupovat po malých krůčcích, které budu zvládat plnit. 

Obsah kurzu

Kurz je rozdělen do 2 částí, které na sebe mají plynulou návaznost:

1. ČÁST KURZU

Základní stavební pilíř Vnímej své tělo

Cvičení obsažená v tomto díle jsou absolutním základem našeho tělesného fungování a jejich správná aktivita by měla být přirozenou součástí našeho žití. Tento základní stavební pilíř, na kterém lze stavět dále, tvoří čtyři zcela zásadní části:

 • 1
  Pánevní dno a jeho funkce
  Pánevní dno je zámkem pro cirkulaci energie v těle, dělí naše tělo na horní a dolní polovinu, patří mezi svaly hlubokého stabilizačního systému „CORE“.
 • 2
  Dech a dechová cvičení vedoucí k aktivitě tělesného jádra a břišních svalů
  Při cvičení Vnímej své tělo, je dech, v průběhu tréninku to nejdůležitější. Tím nejpodstatnějším významem dýchání, je koncentrace na dech samotný.
 • 3
  Chodidla a jejich správná opora, aktivita nožní klenby
  Chodidla jsou naše kořeny, kterými jsme napojeni na tok zemské energie a pokud je špatně používáme, nemůžeme ani tuto energii řádně využít.
 • 4
  Přirozené, vzpřímené držení těla a páteře, vědomí svého pravého tělesného středu
  Správné držení těla začíná od postavení chodidel! Dále kotníků, kolenou, kyčlí, přes správné zakřivení páteře a optimální pozici lopatek a ramenou, až do temene hlavy.

1. pilíř

1 video celková délka 31 minut

2. pilíř

3 videa celková délka 48 minut

3. a 4. pilíř

2 videa celková délka 42 minut

2. ČÁST KURZU

4. lekce Vnímej své tělo

V této části kurzu, jež je nazvána Vnímej své tělo, se již posouváme od samotných základů dále. Mějte však na paměti, že následující cvičení vycházejí ze Zákadního stavebního pilíře Vnímej své tělo, který je sjednocujícím činitelem veškerých vašich dalších fyzických aktivit. I proto je tento pilíř v každém následujícím díle jakousi rozcvičkou, kterou nepřeskakujte, povede vás to k upevnění svých základů.

1 video celková délka 41 minut

Smyslem tohoto dílu je propojit vše naučené - dech, chodidla, pánevní dno a vzpřímené držení páteře s jednotlivými cvičebními pozicemi, na kterých se naučíme aktivovat tělesné jádro.

1 video celková délka 54 minut

V tomto díle se opět posuneme ve vnímání svého těla dále. Zaměříme se již více na aktivitu bočních tělesných linií, neb doposud jsme pracovali pouze s linií předozadní.

1 video celková délka 38 minut

Zaměříme se nejen na zdokonalení a osvojení naučených pozic z předchozího dílu, ale s narůstající obtížností nových cviků, bychom se měli posunouti ve svém vnímání fyzického těla dále.

1 video celková délka 33 minut

V závěrečné sestavě kurzu poplyneme z pozice do pozice. Poplyneme jako řeka, jež v některých okamžicích nabývá na své síle a jindy je zase stojatá a klidná, koncentrovaná do své hloubky.

Cena kurzu: 990,- Kč

DOPORUČENÉ POMŮCKY

Jógový popruh je šikovným pomocníkem v provádění mnoha asán. Popruh…
Lano je speciálně vyráběno pro cvičení spirální stabilizace páteře.
Pěnová destička se samostatně nebo ve větším počtu hodí k…
Malý míč o průměru 230 mm, který je výbornou univerzální…
Cihlička z tvrzeného korku je praktická pomůcka, kterou využijete v…