VIDEOKURZY VNÍMEJ SVÉ TĚLO CVIČÍME BEZ EGA

Pozice mimina

Provedení:

  • Položte se na záda, pokrčte nohy a paže položte vedle těla, dlaněmi vzhůru.
  • Nyní přilepte celou plochu zad na podložku, proveďte správný nádech a výdech a aktivujte pánevní dno. Hlava je stále na podložce – toto je výchozí pozice.
  • Následně zvednete jednu nohu, druhou nohu, kotníky jsou u sebe a kolena naopak od sebe.
  • Pomalu zvedáte hlavu ramena z podložky, až po lopatky, dlaněmi se snažíte dosáhnout co nejdále, jako byste někomu něco podávali.

V této pozici setrvejte cca 30 vteřin

Klíčová slova cviku
core – břicho – síla středu – aktivita tělesného jádra – stabilizační systém – spirální svalové řetězení