Vnímej své vnitřní tělo – Meditační cvičení

Lekce se Zuzanou Bičíkovou. Sedmá a poslední ze série ranních rozcviček je svou náplní zcela odlišná od předchozích. Nebudeme cvičit v pohybu, ale ve statické pozici přeneseme pozornost ke svému vnitřnímu tělu a plně se do něj položíme. Jedná se o meditační cvičení, probíhající v sedě na židli a nebo zemi. Cvičení je založené na vnímání a uvědomování si svého základního vnitřního těla. Učí vzdát se mysli a vědomě nasměrovat svou pozornost do těla, dechu a dáti tak vzejít přítomnému okamžiku. Tato praktická cvičení ovlivnila nejen můj vnitřní Svět, do něhož vnesla nová poznání, projiskřila jej kouzlem a světlem, ale značnou měrou ovlivňují a doplňují i mou práci, které se tak stává jemnější, ale hlubší a silnější. 

120 Kč
Dostupné
  • Lektor: Zuzana Bičíková
    Délka videa: 31 minut

    Cvičení můžete praktikovat kdykoli během dne. Nejintenzivnější však bývá po ránu, kdy je mysl sama o sobě ztišena. Můžete cvičit denně, nikdy se vám nestane, že byste potřebovali pauzu. Naopak, čím více jej budete praktikovat, tím více obohatíte svého ducha a rozvinete vnitřní klid.

    Cítím zde potřebu odůvodnit zpoplatnění lekce. Lekce je zpoplatněna z důvodů intimity jejího niterného obsahu. Je určena bytostem, jež mají opravdový zájem a motivaci dotknout se svých hlubších, jemnějších, tělesných rovin. Cvičení není založeno na představách a vizualizacích, jak bývá často zvykem, ale na uvědomění si svého vnitřního energetického těla, které tu JE stále, jen si jej běžně neuvědomujeme.