O nás a naší filosofii

Věřím tomu, že v každém z nás je ukrytý velký potenciál, díky kterému je člověk schopen vytvářet a konat velké věci a činy. Dosahovat všeho, oč usiluje a hlavně být spokojený sám se sebou, být zdravý a plný životní energie. Harmonizace těla, duše a mysli je to, co chceme všichni prožívat. Dochází nám, že to, jak vypadáme na venek, je zrcadlem našeho vnitřního já a toho, jak se ve svém těle cítíme. A tak konečně přestáváme být pasivní, svůj život začínáme brát aktivně do svých rukou a stáváme se odpovědnějšími sami za sebe.

Zuzka Bičíková
Zakladatelka pohybového programu Vnímej své tělo

Cvičíme bez ega!

Mgr. Zuzana Bičíková

Ráda dávám věci dohromady selským rozumem a volím jednoduché cesty, které mi dávají smysl a přirozeně fungují. Má práce s lidmi je založena na důvěře, odhodlanosti a systematické práci, jedině tak, lze dosáhnout výsledku. Jsem otevřená se setkat s kýmkoliv, kdo touží po jakékoliv změně ve svém životním stylu, komplexně nebo v jeho části a ví, že to nebude hned. Mou specializací jsou tato slova: INSPIRACE, MOTIVACE, DŮVĚRA, NADĚJE, VÍRA, CESTA, ZMĚNA, SPOKOJENOST. 

Mgr. Eva Kovářová

Jsem přesvědčena o tom, že každé tělo má vysoké regenerační účinky, stačí najít jen správnou cestu, která nás povede k harmonickému stavu. Lidské tělo, které se stává s pravidelným cvičením citlivější a vnímavější, mě v tomto utvrzuje každý den a umocňují to také výpovědi mých milých svěřenců. Při svých lekcích se především zaměřuji na správnost provedení cviku s ohledem na bolesti v zádech, kloubech atd., aby docházelo k pozitivní změně, co nejrychleji. Více o mém přístupu ve článku: Co nám říká bolest v těle a jak ji rozpustit.

Mgr. Petra Marková

Mou snahou je, abyste se při mých lekcích cítili co nejlépe, měli jistotu správného pohybu a udělali maximum pro své tělo i duši, neboť ty jdou spolu v souladu. V mých lekcích se zaměřuji na střed těla a správné držení, které je základem pro správné fungovaní pohybového aparátu. Naučím vás kompenzovat přetížené svalstvo a zároveň posílit svaly ochablé.

Marcela Magdaléna Masopustová

Ráda pomohu každému, kdo o pomoc požádá a se stejnou láskou přijímám i odmítnutí toho, kdo pomoc odmítne. Jsem vděčná za každého, kdo mi vstoupí do cesty, protože všichni si máme co říct, co si vzájemně předat. To čemu se věnuji, je práce s lidským tělem a jeho energií. Mám ráda lidské tělo a jeho tichou komunikaci a velice souzním s tím, co prohlásil Thomas Carlyle „Ve vesmíru je pouze jeden chrám… a tím je lidské tělo.“

Zajímá tě víc?

Další informace o pohybovém programu Vnímej své tělo, vypsané kurzy a aktuální rozvrh lekcí najdeš na www.vnimejsvetelo.cz